25-28 เมษายน 2491

เหตุการณ์ “ปือแร ดุซงญอ”

“ปือแร ดุซงญอ” หรือ “ดุซงญอลุกขึ้นสู้” คือเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐปะทะชาวบ้าน

ที่ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปจำนวน

ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ได้