กระจาดใส่ผลไม้บางเจ้าฉ่าคำอธิบาย

กระจาดใส่ผลไม้บางเจ้าฉ่าเป็นภาชนะจักสานที่ทำในตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ส่วนมากเป็นเครื่องจักสานไม้ไผ่ฝีมือดี สานละเอียดประณีต เช่น กระบุง กระจาด ตะกร้าหมาก วิธีการรสานและรูปแบบส่วนใหญ่สืบทอดมาจากของโบราณ