กระอูบ



คำอธิบาย

กระอูบเป็นภาชนะสำหรับใส่ภัตตาหารถวายพระหรือใส่เครื่องสักการะ สานด้วนตอกเคลือบด้วยรัก รูปร่างคล้ายพาน มีฝาครอบ มีฐาน รูปทรงและขนาดต่าง ๆ กัน