กระจาดกระเดียดคำอธิบาย

กระจาดกระเดียดเป็นภาชนะสานด้วยตอกและหวาย รูปร่างเตี้ย ปากกลม ก้นสอบเป็นทรงสี่เหลี่ยม ตัวกระจาดสานทึบ ส่วนปากมีขอบไม้ไผ่ ผูกด้วยหวาย ส่วนก้นเสริมขอบ และทำขาเพื่อความแข็งแรงทนทาน

กระจาดกระเดียดจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก ไม่สานเป็นคู่ โดยทั่วไปใช้ใส่พืชผักผลไม้หรือสิ่งอื่น ๆ แล้วยกกระเดียดเข้าสะเอว เพราะไม่ได้ใช้สาแหรกสำหรับหาบ