กระชุกคำอธิบาย

กระชุก บางทีเรียก สามชุก หรือ สีชุก เป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ รูปร่างคล้ายฟักผ่าตามยาวเป็นสองซีก มีขอบ ใช้สอดในเกวียนเพื่อบรรทุกเมล็ดพืชและข้าวเปลือก กระชุกมีขนาดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของเกวียน

ในหนังสือนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ นิทานย่านสุพรรณ และบันทึกคนรุ่นเก่ากล่าวถึงที่มาของชื่ออำเภอสามชุกในอดีต ซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกับความหมายของกระชุก

จากนิราศกล่าวว่า สามชุก เป็นแหล่งรวมของการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยชาวกะเหรี่ยง ชาวลาว และชาวละว้า โดยคนกลุ่มนี้จะนำเกวียนบรรทุกของป่ามาขาย แลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ชาวเรือนำมาจากทางใต้ที่บริเวณท่าน้ำ สามชุกจึงเป็นตลาดมีเรือมาจอดมากมายเพื่อรับส่งข้าวจากโรงสีต่าง ๆ สินค้าที่ชาวบ้านนำมานั้นบรรจุอยู่ใน "กระชุก" ซึ่งทำจากลำไม้ไผ่ จึงเป็นที่มาหนึ่งของชื่อ "สามชุก" ส่วนอีกชื่อหนึ่งที่เรียกขานพื้นที่นี้คือ "สามเพ็ง" ซึ่งเพี้ยนมาจาก "สามแพร่ง" เนื่องจากเป็นที่ชุมนุมของพ่อค้าที่เดินทางมาจากทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก