กระสวยคำอธิบาย

เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้า ทำด้วยไม้ รูปร่างคล้ายเรือ หัวท้ายงอนแหลม ตรงกลางขุดเป็นช่องสำหรับใส่หลอดด้ายที่ใช้เป็นเส้นพุ่งหรือเส้นนอน ถ้าเป็นกี่หรือหูกทอผ้าแบบโบราณ ผู้ทอจะต้องใช้มือซ้ายและขวาพุ่งกระสวยสลับกันกลับไปกลับมา จากขวาไปซ้าย จากซ้ายไปขวา เพื่อสอดด้ายเส้นพุ่งขัดกับด้ายเส้นยืน สลับกับการกระทบฟืนเพื่อให้เส้นด้ายเรียงเข้าด้วยกันแน่นเป็นระเบียบ