กระบุงปากบานคำอธิบาย

กระบุงปากบานเป็นภาชนะสำหรับใส่ข้าวเปลือกหรือพืชพันธุ์ต่าง ๆ สานด้วยตอก สูงประมาณ 60 เซนติเมตร ปากกว้างประมาณ 60-80 เซนติเมตร ปากกลมก้นสอบเป็นสี่เหลี่ยม มักเสริมมุมและก้นด้วยหวาย ปากของกระบุงปากบานจะเสริมด้วยยางขนาดพอดีมือจับสองที่ตรงข้ามกัน เพื่อความสะดวกสบายในการหยิบจับ ด้วยปากที่กว้างกว่ากระบุงทั่วไปทำให้น้ำหนักลงสู่ก้น และมีส่วนโค้งอยู่เหนือศีรษะพอดี ทำให้สะดวก ไม่เกะกะ และกระชับในการแบกขึ้นบ่า รวมทั้งง่ายต่อการเทข้าวเปลือกหรือพืชพันธุ์อื่น ๆ