กระจ่าคำอธิบาย

กระจ่าคือเครื่องใช้ในครัวสำหรับตักอาหาร ตัวกระจ่าทำด้วยกะลา ด้ามทำด้วยไม้ ใช้หวายผูกรัดตัวกระจ่าและด้ามให้ติดกัน กระจ่าที่ใช้อยู่ทั่วไปมีสามชนิด คือ ตัวกระจ่าแบน ใช้ตักข้าว ตัวกระจ่าลึก ใช้ตักแกง และตัวกระจ่าลึกมาก ใช้ตักของหวาน มีใช้ในครัวไทยมาแต่โบราณก่อนจะพัฒนามาเป็นทัพพีโลหะเช่นในปัจจุบัน