ปืนแก๊ปคำอธิบาย

ปืนแก๊ปเป็นเครื่องมือล่าสัตว์ที่มีความอันตรายมากกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆ มีอานุภาพใช้ล่าสัตว์เล็กๆ ถึงสัตว์ขนาดใหญ่  เป็นอาวุธป้องกัน  ปราบปรามโจรผู้ร้ายในสมัยก่อนใช้ในศึกสงคราม  ผู้ใช้ปืนควรมีความชำนาญในการใช้  รวมถึงต้องรู้จักดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน  ปืนแก๊ปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับดินปืน  หากปืนมีสภาพไม่พร้อมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้  ส่วนประกอบของปืนแก๊ป  ได้แก่

  •           ตัวปืน  ทำจากไม้เนื้อแข็ง  สันด้านบนมีรางสำหรับวางลำกล้อง  ที่ท้ายลำกล้องเจาะรูลงด้านล่างเพื่อติดตั้งไกปืน  มีที่จับและมีพานท้ายใช้สำหรับประทับบ่าขณะยิง
  •           ไก  เป็นเหล็กโค้งที่ใช้สำหรับกำหนดการยิงทำงานคู่กับนกปืน  หากง้างนกปืนออกไกปืนจะขยับขึ้นมาข้างหน้า  เมื่อกดไก  นกก็จะสับตีลงบนแก๊ป  ซึ่งเป็นตัวจุดประทุให้ดินปืนที่อยู่ท้ายลำกล้องระเบิดเกิดแรงดันส่งลูกปืนให้พุ่งออกจากปากลำกล้อง
  •           สากตำ  เป็นเหล็กเส้นขนาดเล็ก  ที่ปลายมีปมจะสวมอยู่ใต้ลำกล้องใช้สำหรับตำดินปืน  ลูกปืน และมอน (เป็นเส้นใยที่ขยี้ฉีกตำมาจากกากมะพร้าว  ใช้สำหรับรองดินปืนและลูกปืนให้อัดแน่นอยู่ในรังเพลิง  ปิดกั้นไม่ให้ไหลออกมา)
  •          แผ่นหนัง  เป็นแผ่นหนังขนาดเล็ก  ใช้สำหรับปิดกั้นกันระหว่างนกปืนกับแก๊ป
  •          ข้องปืน  มีรูปร่างคล้ายข้องกักขังสัตว์  สานถักด้วยหวายหรือลวด  เป็นรูปวงกลมแบนวงแหวนใช้ใส่บรรจุลูกปืน  ซึ่งเป็นตะกั่ว
  •          ตะกร้อ  สานด้วยหวายมีรูปลักษณะคล้ายตะกร้อที่เป็นอุปกรณ์กีฬาชนิดหนึ่ง  มีขนาดเล็กกว่าและมีตาห่าง  ใช้สำหรับใส่มอน
  •          แสนง  ทำจากเขาวัวเขาควายหรือทำจากรากไม้ไผ่  มีรูปร่างเป็นกระบอกโค้งมีช่องปากสำหรับใส่ดินปืน  เทออกใส่ฝาแล้วกรอกลงในปากกระบอกปืน

การใช้ปืนแก๊ปมีวิธีการที่ช้ากว่าปืนทั่วไป  เพราะต้องใช้เวลาในการบรรจุกระสุนดินดำ  ดังนั้นจึงต้องกระทำก่อนการใช้งาน  โดยตั้งปากกระบอกปืนขึ้น  กรอกดินปืนลงในปากกระบอกตามความเหมาะสมว่าจะยิงอะไร  จากนั้นจึงรองมอนใช้สากตำให้แน่น  เพื่อป้องกันไม่ให้ดินปืนไหลออก  กรอกลูกกระสุนซึ่งเป็นลูกตะกั่ว  ซึ่งมีหลายขนาดมากน้อยตามความต้องการ  แล้วรองมอนอีกชั้นหนึ่ง ตำพออยู่ป้องกันลูกตะกั่วไหลออก  ง้างนกออกวางแก๊ปปิดช่องข้างรังเพลิง  ใช้แผ่นหนังรองแล้ววางนกกลับคืน  เวลาใช้ง้างนกปืนขึ้น  เอาแผ่นหนังออก  แล้วจ้องเล็งไปที่เป้าหมาย  กดไกปืนสับนกให้แก๊ปแตก  จุดประทุเกิดประกายไฟเข้าในรังเพลิง  ดินปืนจะระเบิดอัดให้ลูกปืนพุ่งเข้าสู่เป้าหมาย
         

ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีการสร้างทำปืนแก๊ปขึ้นมาใช้งาน  ด้วยเพราะคุณภาพน้อยกว่าปืนปัจจุบัน  ปืนแก๊ปเก่าเริ่มเสื่อมคุณภาพ  อีกทั้งมีกฎหมายเข้มงวด  ทำให้ชาวบ้านต้องมอบปืนเก่าให้รัฐหรือทิ้งทำลายไปเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น  อีกไม่นานปืนแก๊ปก็จะถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เหลือเป็นเรื่องเล่าและความทรงจำของผู้คน