ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

มานุษยวิทยา ภูมิภาค อาเซียน: ความวุ่นวายของวัฒนธรรมและความรู้ 1/4


รายละเอียด

ผศ.ดร.จักริช สังขมณี ได้เปิดประเด็นอย่างน่าสนใจ โดยมองอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสับสนวุ่นวายในเชิงวัฒนธรรม ดังนั้นการทำความเข้าใจในความหลากหลายของผู้คนและวิถีชีวิตที่แตกต่าง จะนำมาสู่ความร่วมมืออันดีของคนในภูมิภาค
วันที่บรรยาย: 14 พฤษภาคม 2556

  • ลิขสิทธิ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
close