ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

การแสดง Bedhayan Arhanareesvara Dance


รายละเอียด

การแสดง Bedhayan Arhanareesvara Dance การแสดงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะท่าทางของพระอรรธนารีศวร ซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระศิวะที่มีร่างการกึ่งหญิงกึ่งชาย (พระศิวะและพระแม่ปารวตี) เป็นสัญลักษณ์ของความสมดุล การแสดงชุดนี้ใช้นักแสดงชาย มีการนำเอาท่าร่ายรำมาจากศาสนา พลิ้วไหว และมีเสน่ห์

  • ลิขสิทธิ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
close