ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Praying Monks

รายละเอียด

Praying Monks at Wat Xieng Thong luang prabang Laos.

  • ลิขสิทธิ์ : WeStudio
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close