ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Wat Phu Temple

รายละเอียด

Wat Phu Temple, Champasak, Laos

  • ลิขสิทธิ์ : Phumphao Sumrankong
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close