ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

sticky rice grilled

รายละเอียด

sticky rice grilled at street market in Luang prabang, Laos.

  • ลิขสิทธิ์ : Torjrtrx
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close