ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

The Great Mosque (Masjid Raya)

รายละเอียด

The Great Mosque (Masjid Raya) in Medan, Indonesia

  • ลิขสิทธิ์ : littlewormy
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close