ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Catholic St. Maria Church

รายละเอียด

Catholic St. Maria Church on Samosir Island. Lake Toba, North Sumatra, Indonesia.

  • ลิขสิทธิ์ : GNNick
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close