ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

West Kalimantan pavilion

รายละเอียด

West Kalimantan pavilion in Taman Mini Indonesia Indah. It is a culture based recreational area located in Jakarta.

  • ลิขสิทธิ์ : saiko3p
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close