ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Ayam Penyet

รายละเอียด

A plates of Delicious 'Ayam Penyet' with 'Sambal Belacan' and 'Tempe'- local flavor

  • ลิขสิทธิ์ : enciktat
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close