ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Dayak of Kalimantan

รายละเอียด

West Kalimantan, Indonesia: Dayak of Kalimantan in Cap Gomeh celebration in Singkawang province. This celebration is highlighted with the parade of the ancient of Tatung.

  • ลิขสิทธิ์ : Muslianshah Masrie
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close