ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

The Tuol Sleng Genocide Museum

รายละเอียด

The Tuol Sleng Genocide Museum is a museum in Phnom Penh, chronicling the Cambodian genocide.

  • ลิขสิทธิ์ : akturer
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close