ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Traditional khmer style soup.

รายละเอียด

Hot cambodian broth glass noodles. Traditional khmer style soup.

  • ลิขสิทธิ์ : Anna Ewa Bieniek
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close