ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

The monk

รายละเอียด

The monk gave a sermon to the people. Angkor Wat, Siem Reap/Cambodia

  • ลิขสิทธิ์ : Oleskaus
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close