ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

The muslim man

รายละเอียด

The muslim man is performing the namaz on his boat at Mekong River, PHNOM PENH - CAMBODIA

  • ลิขสิทธิ์ : akturer
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close