ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

bun cha

รายละเอียด

bun cha, grilled pork rice noodles and herbs, vietnamese cuisine

  • ลิขสิทธิ์ : bonchan
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close