ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Rice cake meal (banh xeo)

รายละเอียด

Closeup of setting rice cake meal (banh xeo) in vietnamese food

  • ลิขสิทธิ์ : Quang Ho
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close