ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Wat Yai Chai Watthanaram

รายละเอียด

Wat Yai Chai Watthanaram(Chai Watthanaram Temple) Ayuthaya

  • ลิขสิทธิ์ : Tanarat Pomsakae
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close