ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Bunch of mush

รายละเอียด

Bunch of mush.Thailand dessert style that put the bananas and sticky rice steamed with steam.

  • ลิขสิทธิ์ : TumNuyStudio
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close