ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Singapore Curry Laska

รายละเอียด

Singapore Curry Laska with Prawns Fishcake and Sambal Chili Paste Garnished with Daun Kesom Leaves Macro

  • ลิขสิทธิ์ : JPL Designs
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close