ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

The Hindu temple

รายละเอียด

Pilgrims at the Hindu temple in the district Little India, Singgapore

  • ลิขสิทธิ์ : Oliver Foerstner
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close