ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Burmese street food

รายละเอียด

Asian cook prepares traditional Burmese street food in Myanmar

  • ลิขสิทธิ์ : Nick Fox
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close