ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Myanmar fried cake

รายละเอียด

Myanmar fried cake in hands

  • ลิขสิทธิ์ : Kittibowornphatnon
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close