ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Celebration of Luang-Prabang

รายละเอียด

Celebration 20th anniversary of Luang-Prabang World Heritage Site on December 9, 2015 in LuangPrabang, Laos

  • ลิขสิทธิ์ : Santiti Chanpeng
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close