ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

A performance at the Wat Xieng Thong

รายละเอียด

A performance at the Wat Xieng Thong temple during the New Year festival, circa April 2011, in Luang Prabang, Laos

  • ลิขสิทธิ์ : Peter Stuckings
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close