ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

โครงการวิจัย โบราณคดีลุ่มแม่นํ้าโขงตอนกลาง กับการสร้างภาพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ขาดหายของไทย และผืนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  • ลิขสิทธิ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง (CC BY-NC-ND)

  • 1 attachements
Name Size Ext Download Date
20100601-archaeology-ResearchProject-archaeology-korakot.pdf 40 KB PDF 25 4 ต.ค. 2559
close