• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • การสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษา ชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และชุมชนท่าพูด จังหวัดนครปฐม

การสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษา ชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และชุมชนท่าพูด จังหวัดนครปฐม

พื้นที่ : นครปฐม  , กรุงเทพมหานคร  ,   ปี : 2551

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานศึกษาชิ้นนี้ เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูลภาคสนาม และพัฒนางานวิจัยวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงประสานเครือข่ายของชุมชนเพื่อสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน ซึ่งจากการศึกษาทำให้เห็นว่า อาณาบริเวณตั้งแต่เขต ตลิ่งชัน บางพลัด ทวีวัฒนา ถึงพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นับว่าเป็นชุมชนที่เติบโตขึ้นมาจากระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำลำคลองมาก่อน ที่จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการคมนาคมเป็นถนนสัญจรเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นการทำความเข้าใจถึงสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมคลองชานเมือง ที่มีการปรับตัวของวิถีชีวิตเพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายนอกและภายในชุมชน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมคุณค่า สร้างความเข้าใจต่อผู้คนทั้งภายในและภายนอกชุมชน

 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC HN700.55.ศ64 2551
 • ปีที่พิมพ์ 2551
 • สารบัญ

  บทนำ  น.1

  ส่วนที่ 1 บ้านท่าพูด จ.นครปฐม  

  • ท่าพูดปริทรรศน์  น.6
  • บ้านฝั่งเกาะ  น.13
  • บ้านคลองบางซื่อ  น.34
  • บ้านท่าพูด  น.63
  • บ่านท่าเกวียน  น.90
  • บ้านคลองบางยาง  น.122
  • บรรณานุกรม  น.152

  ส่วนที่ 2 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

  • ตลิ่งชัน : คลอง สวน วัด ก่อนการกลายเป็นเมือง  น.161
  • ชุมชนวัดสะพานและวิถีชีวิตชาวสวน คลองบางกอกน้อย  น.165
  • ชุมชนคลองลัดมะยม : สายน้ำและวิถีชีวิต  น.185
  • ชุมชนวัดจำปา  น.235
  • กิจกรรมน้องมหรรณ พี่มานุษ  น.256
  • การประเมินกิจกรรมน้องมหรรณ พี่มานุษ  น.263

  ภาพประกอบ  น.265 

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ นครปฐม, กรุงเทพมหานคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

. (2551). การสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษา ชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และชุมชนท่าพูด จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นคืนเมื่อ 23 มีนาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=96

MLA

การสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษา ชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และชุมชนท่าพูด จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 23 มีนาคม 2566  

HARVARD

, 2551. การสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษา ชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และชุมชนท่าพูด จังหวัดนครปฐม. [Online]. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=96 [ค้นคืนเมื่อ 23 มีนาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 280.66 KB
คำนำ, สารบัญ 398.62 KB
บทนำ 773.76 KB
ส่วนที่ 1 บ้านท่าพูด จ.นครปฐม 28.92 MB
ส่วนที่ 2 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 17.85 MB
ภาพประกอบ 957.2 KB
เอกสารฉบับเต็ม 28.85 MB