โคโยตี้บอยกับการสร้างความเป็นชายในชุมชนเกย์กรุงเทพฯ

นักวิจัย : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร  ,   ปี : 2555

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สังคมไทยแต่เดิมความรู้สึกรักชอบเพศเดียวกันเป็นเรื่องส่วนตัวต้องปกปิด แต่ในระยะให้หลังอารมณ์รักเพศเดียวกันเริ่มพบเห็นและปรากฏเป็นรูปธรรมในช่วงทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา โดยมี บาร์เกย์ เป็นพื้นที่ทางสังคมของตัวเอง เป็นพื้นที่ใหม่สำหรับมาพบเพื่อน หาคู่นอนหรือคนรัก บาร์เกย์ในสังคมไทยแตกต่างไปจากบาร์เกย์ในสังคมตะวันตก เพราะบาร์เกย์ไทยจะมี เด็กออฟ (ผู้ขายบริการทางเพศ) มาทำหน้าที่บริการลูกค้า หากมองดูในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของการทำงานบริการทางเพศในบาร์เกย์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น "เด็กออฟ" เสมอไป ปัจจุบัน โคโยตี้บอย เป็นพัฒนาการล่าสุด ซึ่งเกิดมาในช่วง 5-6 ปีมาแล้ว ได้รับความนิยมในเมืองและกรุงเทพฯ พื้นที่บาร์เกย์ไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ของการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ที่สามารถแสดงความรักกับคนต่างเพศและเพศเดียวกันได้โดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาด 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC HQ75.6.ท9น45 2555
 • ปีที่พิมพ์ 2555
 • จำนวนหน้า 85
 • สารบัญ

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  บทที่ 2 พัฒนาการของนักเต้นชายในบาร์/ผับเกย์  น.22

  บทที่ 3 สังคม ตัวตน และชีวิตของโคโยตี้บอย  น.39

  บทที่ 4 บทวิเคราะห์ ความเป็นชายของโคโยตี้บอย  น.59

  บรรณานุกรม  น.80

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง โครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมกับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ประกอบด้วย 1.รายงานวิจัย เพศวิถีของกระเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ, 2.คู่ทอม-ดี้ กับการให้ความหมายสุขภาวะทางเพศ, 3.โลกของนางยี่เกชายยุคก่อนและหลังจอมพล ป. พิบูลสงคราม, 4.พิธีกรรมทรงผีเจ้านาย: พื้นที่เปิดทางเพศภาวะในสังคมล้านนา, 5.รักสองเพศของหญิง: ความปรารถนา ความสัมพันธ์ และอัตลักษณ์ 6.โคโยตี้บอยในผับ / บาร์เกย์: การแสดงความเป็นชายและอารมณ์รักเพศเดียวกันในพื้นที่บริโภค
 • สถานที่ กรุงเทพมหานคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ. (2555). โคโยตี้บอยกับการสร้างความเป็นชายในชุมชนเกย์กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=81

MLA

นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ. โคโยตี้บอยกับการสร้างความเป็นชายในชุมชนเกย์กรุงเทพฯ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2555. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ, 2555. โคโยตี้บอยกับการสร้างความเป็นชายในชุมชนเกย์กรุงเทพฯ. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=81 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
บทที่ 1 บทนำ 7.63 MB
บทที่ 2 พัฒนาการของนักเต้นชายในบาร์/ผับเกย์ 5.75 MB
บทที่ 3 สังคม ตัวตน และชีวิตของโคโยตี้บอย 6.29 MB
บทที่ 4 บทวิเคราะห์ ความเป็นชายของโคโยตี้บอย 8.36 MB
บรรณานุกรม 1.54 MB
เอกสารฉบับเต็ม 29.55 MB