การสำรวจองค์ความรู้ชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนาม

นักวิจัย : พิเชฐ สายพันธ์, ปี : 2546

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การสำรวจองค์ความรู้ชาติพันธุ์วิทยางานชิ้นนี้ มุ่งศึกษาองค์ความรู้กลุ่มชาติพันธุ์ “ไท” และ ”ม้ง” ในประเทศเวียดนาม ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  ประวัติการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนาม, การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ “ไท” ในเวียดนาม และการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ “ม้ง” ในเวียดนาม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารที่น่าสนใจพร้อมรายการบรรณานุกรมและบทวิเคราะห์ที่สำคัญไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC GN635.ว8พ67 2544
 • ปีที่พิมพ์ 2546
 • จำนวนหน้า 45
 • สารบัญ

  ความเป็นมาของโครงการ  น.1

  ประวัติการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนาม  น.2

  การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนาม  น.13

  การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ม้งในเวียดนาม  น.19

  บรรณานุกรม

  เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไท  น.(1)

  เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง  น.(1)

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พิเชฐ สายพันธ์. (2546). การสำรวจองค์ความรู้ชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=39

MLA

พิเชฐ สายพันธ์. การสำรวจองค์ความรู้ชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนาม. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2546. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

พิเชฐ สายพันธ์, 2546. การสำรวจองค์ความรู้ชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนาม. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=39 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 1.2 MB
ประวัติการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนาม 6.56 MB
การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนาม 4.02 MB
การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ม้งในเวียดนาม 7.07 MB
บรรณานุกรม 6.79 MB
เอกสารฉบับเต็ม 24.44 MB