• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ประวัติบ้านดงหลวง)

โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ประวัติบ้านดงหลวง)

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานศึกษาชิ้นนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านดงหลวง หรือหมู่บ้านดงสบลี้ ว่าในอดีตมีความเป็นมาอย่างไร พบว่าด้วยสภาพที่ตั้งเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบทึบมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ปกคลุมไปทั่วบริเวณชุมชน ประกอบกับพื้นที่บ้านดงหลวง มีแม่น้ำสองสาย คือ สายแม่น้ำปิง และสายแม่น้ำลี้ โดยสายแม่น้ำลี้ไหลมาบรรจบสายแม่น้ำปิงบริเวณท้ายหมู่บ้าน จึงถูกเรียกว่า บ้านดงสบลี้ และอีกส่วนหนึ่งของงานศึกษาจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ การก่อตั้งหมู่บ้าน  การดำรงชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง เป็นต้น

 

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS589.ล6ค94 2556
 • ปีที่พิมพ์ 2556
 • จำนวนหน้า 50
 • สารบัญ

  "หมู่บ้านดงหลวง"  น.3

  การก่อตั้งหมู่บ้านดงหลวง  น.4 

  วัดบ้านดงหลวง  น.25

  หมวดคริสตจักรบ้านดงวังหมุ้น  น.29

  โรงเรียนวัดบ้านดง  น.31

  ที่อยู่อาศัย  น.33 

  การรักษาพยาบาล  น.39

  การทำคลอดแบบโบราณ  น.40

  การแต่งกาย  น.41

  การจักสาน  น.45

  ผีปู่ย่า-พ่อบ้าน-เจ้านาย  น.46

  ปฏิทินประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน  น.48

  ฤดูกาลออกผลลิตของพืชผักพื้นถิ่นบ้านดงหลวง  น.49

   

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 • สถานที่ ลำพูน,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชิตนุสันต์ ตาจุมปา และคณะ. (2556). โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ประวัติบ้านดงหลวง). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=102

MLA

ชิตนุสันต์ ตาจุมปา และคณะ. โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ประวัติบ้านดงหลวง). ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2556. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566  

HARVARD

ชิตนุสันต์ ตาจุมปา และคณะ, 2556. โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ประวัติบ้านดงหลวง). [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=102 [ค้นคืนเมื่อ 11 มิถุนายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
เอกสารฉบับเต็ม 7.48 MB