เปลือยนายแบบ : หนังสือโป๊และกามารมณ์ในชีวิตเกย์ไทย

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 18 กันยายน 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เรื่องที่เป็นความลับ ถูกปกปิด ซ่อนเร้น น่าสงสัย แต่ชวนให้อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศ ก็คือ การดูภาพเปลือย และภาพกิจกรรมร่วมรักที่น่าตื่นเต้นของมนุษย์ ในสังคมของเกย์ ภาพเปลือยของนายแบบในนิตยสารคือตัวอย่างที่น่าสนใจในการสืบหาว่าอะไรคือเสน่ห์ และปริศนาของภาพเปลือย มีอะไรบ้างที่ทำให้เรือนร่าง เปลือย ของมนุษย์มีความหมายในเชิงกามารมณ์ และความใคร่

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2560). เปลือยนายแบบ : หนังสือโป๊และกามารมณ์ในชีวิตเกย์ไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=50

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "เปลือยนายแบบ : หนังสือโป๊และกามารมณ์ในชีวิตเกย์ไทย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=50>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560. "เปลือยนายแบบ : หนังสือโป๊และกามารมณ์ในชีวิตเกย์ไทย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=50 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 268.5 KB