สัมพันธภาพของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ และสยามวงศ์

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ความเป็นพุทธแบบเถรวาทซึ่งผู้ปกครองของศรีลังกาพยายามทำให้ชาติมีอัตลักษณ์เดียว ลดทอนและมองข้ามความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ คือเรื่องราวที่ไม่ควรมองข้าม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). สัมพันธภาพของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ และสยามวงศ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=358

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "สัมพันธภาพของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ และสยามวงศ์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=358>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "สัมพันธภาพของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ และสยามวงศ์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=358 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 323.35 KB