• หน้าหลัก
  • บทความ
  • พิธีกุรบาน, การเชือดสัตว์พลีทาน และมานุษยวิทยา Anthropology, Qurban and Sacrifice

พิธีกุรบาน, การเชือดสัตว์พลีทาน และมานุษยวิทยา Anthropology, Qurban and Sacrifice

สัมพันธ์ วารี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การทำกุรบานเป็นพิธีกรรมการเชือดสัตว์พลีทานของศาสนาอิสลาม เพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระเจ้า โดยจะเกิดขึ้นทุกปีในช่วงวันอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งเป็นวันที่ผู้แสวงบุญทั่วโลกได้เดินทางไปทำพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สัมพันธ์ วารี. (2565). พิธีกุรบาน, การเชือดสัตว์พลีทาน และมานุษยวิทยา Anthropology, Qurban and Sacrifice. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=356

MLA

สัมพันธ์ วารี. "พิธีกุรบาน, การเชือดสัตว์พลีทาน และมานุษยวิทยา Anthropology, Qurban and Sacrifice". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=356>

HARVARD

สัมพันธ์ วารี, 2565. "พิธีกุรบาน, การเชือดสัตว์พลีทาน และมานุษยวิทยา Anthropology, Qurban and Sacrifice", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=356 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 197.03 KB