• หน้าหลัก
  • บทความ
  • อูรักลาโว้ย ในกระแสคลื่น โควิด-19 ที่กำลังพัดมาเยือนเกาะลันตา

อูรักลาโว้ย ในกระแสคลื่น โควิด-19 ที่กำลังพัดมาเยือนเกาะลันตา

วีรภัทร จันทร์เริก | 27 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

“...ให้โต๊ะหมอมาทำพิธีส่องเทียน ตั้งของเซ่นไหว้ที่ศาลโต๊ะกร่าหมาดบอกให้รู้ว่า...ลูกหลานไม่ได้จัดงานลอยเรือนะรอบนี้ มีโรคภัยร้ายมาเยือนเกาะ” คำพูดจากผู้ใหญ่บ้านนิรันดร์บอกเล่าเหตุการณ์หลังจากชาวอูรักลาโว้ยตัดสินใจไม่จัดงานลอยเรือ ท่ามกลางการเผชิญภาวะวิกฤติการก่อตัวของโควิด-19 ปรากฏการณ์ของโรคอุบัติใหม่ครั้งนี้ได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งพรมแดนทางสังคมอย่างทะลุทะลวงในหลากหลายมิติ ส่งผลกระทบมายังโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ยแห่งเกาะ ลันตา จังหวัด กระบี่ สามารถติดตามอ่านเรื่องราวต่อได้ใน อูรักลาโว้ย ในกระแสคลื่น โควิด-19 ที่กำลังพัดมาเยือนเกาะลันตา

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วีรภัทร จันทร์เริก. (2564). อูรักลาโว้ย ในกระแสคลื่น โควิด-19 ที่กำลังพัดมาเยือนเกาะลันตา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=262

MLA

วีรภัทร จันทร์เริก. "อูรักลาโว้ย ในกระแสคลื่น โควิด-19 ที่กำลังพัดมาเยือนเกาะลันตา". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=262>

HARVARD

วีรภัทร จันทร์เริก, 2564. "อูรักลาโว้ย ในกระแสคลื่น โควิด-19 ที่กำลังพัดมาเยือนเกาะลันตา", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=262 [ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 729.14 KB