• หน้าหลัก
  • บทความ
  • แกะรอยกฎหมายสมัยอยุธยา : กฎหมายหลักไชย (ฉบับบริติชมิวเซียม)

แกะรอยกฎหมายสมัยอยุธยา : กฎหมายหลักไชย (ฉบับบริติชมิวเซียม)

วิภาดา อ่อนวิมล | 27 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หากพูดถึงกฎหมายโบราณของไทย “กฎหมายตราสามดวง” คงเป็นชื่อแรกที่ปรากฏขึ้นในความคิด แต่จริงๆแล้วยังกฎหมายที่สำคัญอีกหลักความหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกกล่าวถึง คือ “หลักไชย” กฎหมายหลักไชยนี้ในอดีตถือเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีความสำคัญต่อสังคม การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะภาคใต้ที่นำกฎหมายนี้ใช้เป็นกฎหมายท้องถิ่น กล่าวได้ว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่าในการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตทั้งด้านการเมืองการปกครอง สภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้จัดทำโครงการเอกสารโบราณสู่การเข้าใจข้ามวัฒนธรรม จึงได้คัดเลือกเอกสารโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรม หนึ่งในนั้นคือ หลักไชย โดยฉบับที่นำมาปริวรรตและถ่ายถอดเนื้อความครั้งนี้ ต้นฉบับได้รับมาจากดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ติดตามอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ใน แกะรอยกฎหมายสมัยอยุธยา : กฎหมายหลักไชย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิภาดา อ่อนวิมล. (2564). แกะรอยกฎหมายสมัยอยุธยา : กฎหมายหลักไชย (ฉบับบริติชมิวเซียม). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=260

MLA

วิภาดา อ่อนวิมล. "แกะรอยกฎหมายสมัยอยุธยา : กฎหมายหลักไชย (ฉบับบริติชมิวเซียม)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=260>

HARVARD

วิภาดา อ่อนวิมล, 2564. "แกะรอยกฎหมายสมัยอยุธยา : กฎหมายหลักไชย (ฉบับบริติชมิวเซียม)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=260 [ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 541.17 KB