ภววิทยา (Ontology)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ แนะนำศัพท์มานุษยวิทยา คำว่า “ภววิทยา (Ontology)” การศึกษาสภาวะแห่งความเป็นอยู่ พร้อมทั้งรีวิวเกี่ยวกับการศึกษาและข้อถกเถียงเรื่องดังกล่าว ทั้งในแง่ปรัชญา มานุษยวิทยา และวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกับการเชื่อมโยงภววิทยากับการศึกษาสังคม รวมถึงข้อสังเกตต่อกระแส “ภววิทยา” และการมีอยู่ของโลกหลายแบบ ในแวดวงมานุษยวิทยาผ่านมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2564). ภววิทยา (Ontology). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=226

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "ภววิทยา (Ontology)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=226>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2564. "ภววิทยา (Ontology)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=226 [ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 451.37 KB