ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพ และเวลาว่างของผู้หญิง

จรรยา ยุทธพลนาวี | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สมสุข หินวิมาน ได้เขียนหนังสือ “ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพ และเวลาว่างของผู้หญิง” พาผู้อ่านท่องไปในโลกของช่วงเวลาว่าง-ไม่ว่าง ของผู้หญิงมากมายหลากหลายอาชีพ ในสถานการณ์เดียวกันแต่แตกต่างกัน หรือต่างสถานการณ์และต่างอาชีพกันทั่วโลก อธิบายโดยทฤษฎีสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นไปที่เงื่อนไขของเวลาที่สัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆ ทั้งหญิงสาววัยทำงานที่เป็นโสด ข้าราชการที่มีครอบครัว ผู้หญิงที่ทำงานจักสาน เป็นต้น และไม่ลืมที่จะกล่าวถึงวาทกรรมความเป็นหญิง-ความเป็นชาย ที่กำหนดบทบาท หน้าที่ ที่ถูกมอบหมายให้เป็นเมีย เป็นแม่ ดูแลบ้านและครอบครัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ชายและลูกๆ เช่นเดียวกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2564). ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพ และเวลาว่างของผู้หญิง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=221

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพ และเวลาว่างของผู้หญิง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=221>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2564. "ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพ และเวลาว่างของผู้หญิง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=221 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 441.07 KB