• หน้าหลัก
  • บทความ
  • มานุษยวิทยาในมรรคาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มานุษยวิทยาในมรรคาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ | 1 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 เราขอนำผู้อ่านเข้าสู่โลกของการศึกษามานุษยวิทยาในมรรคาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเป็นนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ทรงให้ความสำคัญและทรงเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ผ่านการเสด็จพระราชดำเนินไปในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ และทรงจดบันทึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งยังทรงปฏิบัติตามธรรมเนียมวิถีของหมู่บ้านหรือท้องถิ่นต่างๆ อย่างเคารพในวัฒนธรรม ติดตามได้ในบทความมานุษยวิทยาในมรรคาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดยรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ นักวิชาการศมส.

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. (2564). มานุษยวิทยาในมรรคาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=185

MLA

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. "มานุษยวิทยาในมรรคาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=185>

HARVARD

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์, 2564. "มานุษยวิทยาในมรรคาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=185 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.37 MB