• หน้าหลัก
  • บทความ
  • แตกบ้านแตกเมือง : ว่าด้วยโลกทัศน์ของคนลุ่มแม่น้ำมูนต่อสถานการณ์วิกฤต

แตกบ้านแตกเมือง : ว่าด้วยโลกทัศน์ของคนลุ่มแม่น้ำมูนต่อสถานการณ์วิกฤต

พงษ์เทพ บุญกล้า | 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ทำให้คนลุ่มแม่น้ำมูนเริ่มตระหนักถึงการกลับสู่ภูมิลำเนาและการพลิกฟื้นพื้นที่ทรัพยากรและทบทวนการแก้ไข เขื่อนราษีไศล และชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลควรมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างครอบคลุมโดยเร็ว มากกว่าการให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเยียวยาด้วยมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเป็นเพียงความช่วยเหลือระยะสั้น ไม่ทั่วถึง และไม่ยั่งยืน พงษ์เทพ บุญกล้า ชวนอ่านประสบการณ์ของผู้คนลุ่มแม่น้ำมูนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในปี 2563 ในบทความวิจัย แตกบ้านแตกเมือง : ว่าด้วยโลกทัศน์ของคนลุ่มแม่น้ำมูนต่อสถานการณ์วิกฤต

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พงษ์เทพ บุญกล้า. (2564). แตกบ้านแตกเมือง : ว่าด้วยโลกทัศน์ของคนลุ่มแม่น้ำมูนต่อสถานการณ์วิกฤต. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 9 มิถุนายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=177

MLA

พงษ์เทพ บุญกล้า. "แตกบ้านแตกเมือง : ว่าด้วยโลกทัศน์ของคนลุ่มแม่น้ำมูนต่อสถานการณ์วิกฤต". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 9 มิถุนายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=177>

HARVARD

พงษ์เทพ บุญกล้า, 2564. "แตกบ้านแตกเมือง : ว่าด้วยโลกทัศน์ของคนลุ่มแม่น้ำมูนต่อสถานการณ์วิกฤต", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=177 [ค้นคืนเมื่อ 9 มิถุนายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 619.17 KB