ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย

จรรยา ยุทธพลนาวี | 10 กุมภาพันธ์ 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ความรุนแรงกับสังคมไทย ยังปรากฏคู่กันมาตลอด แม้ว่าจะมีความเชื่อว่าคนไทยรักสงบ ผู้คนทำนุบำรุงศาสนา แต่ในความเป็นจริงยังพบว่าปัญหาความรุนแรงสะสมอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน ดังที่จรรยา ยุทธพลนาวี บรรณารักษ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้รีวิวหนังสือ ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย (2553) บรรณาธิการโดย ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กว่า 10 ปี ที่หนังสือเล่มนี้นำพาผู้อ่านโลดแล่นไปในเส้นทางสำรวจความรุนแรงที่ถูกซ่อนไว้ผ่านการศึกษาของนักวิชาการที่สนใจประเด็นความรุนแรง ทั้งความรุนแรงทางการเมือง ความรุนแรงเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องยาเสพติด ความรุนแรงจากวรรณากรรมเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงในสถานศึกษา และการลงโทษประหารชีวิต ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจความรุนแรง แสดงให้เห็นความสำคัญของการขจัดอคติ การเลือกปฏิบัติและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ที่นำมาเข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2564). ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=171

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=171>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2564. "ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=171 [ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 516.76 KB