• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ภาพเก่าเมืองเชียงคำ ประวัติศาสตร์และความทรงจำร่วมของชุมชน

ภาพเก่าเมืองเชียงคำ ประวัติศาสตร์และความทรงจำร่วมของชุมชน

ธันวดี สุขประเสริฐ | 29 กรกฎาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเมืองเชียงคำ เป็นสะพานเชื่อมให้คนในชุมชนหันมาบอกเล่าเรื่องราวในชุมชนของตนเองผ่านภาพถ่ายเก่า รวมทั้งยังเป็นช่องทางให้ได้ภาพเก่าเมืองเชียงคำที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มารวบรวมเป็นคลังข้อมูลภาพเมืองเชียงคำ โดยคนในชุมชนเอง เป็นการหวลรำลึกอดีต บอกถึงวิถีชีวิตผ่านเรื่องราวในภาพ และเป็นการเก็บรวบรวมเรื่องราวส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจสภาพสังคมในช่วงเวลานั้น ของชุมชนเชียงคำด้วย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธันวดี สุขประเสริฐ. (2563). ภาพเก่าเมืองเชียงคำ ประวัติศาสตร์และความทรงจำร่วมของชุมชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=139

MLA

ธันวดี สุขประเสริฐ. "ภาพเก่าเมืองเชียงคำ ประวัติศาสตร์และความทรงจำร่วมของชุมชน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=139>

HARVARD

ธันวดี สุขประเสริฐ, 2563. "ภาพเก่าเมืองเชียงคำ ประวัติศาสตร์และความทรงจำร่วมของชุมชน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=139 [ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.39 MB