ยันฮีมา บ้านนาหาย

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ | 30 มิถุนายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หลายคนอาจจะรู้จัก ยันฮี ในชื่อของโรงพยาบาล แต่น้อยคนที่จะรู้จักว่า ยันฮี เคยเป็นชื่อของเขื่อนมาก่อน เขื่อนที่ทำให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งหายไปจากแผนที่ประเทศไทยตลอดกาล

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์. (2563). ยันฮีมา บ้านนาหาย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=132

MLA

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์. "ยันฮีมา บ้านนาหาย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=132>

HARVARD

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์, 2563. "ยันฮีมา บ้านนาหาย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=132 [ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 987.5 KB